Built with Berta.me

 1. PL Materiały promoujące wydarzenia zorganizowane przez inicjatywę Minusjeden w Gdansku. Plakat A3, ulotka. 2018

  |

  EN Event promotional materials set for Minusjeden collective based in Gdańsk. Poster A3 and flyer. 2018

 2. PL Kwartalnik o sztuce. Autorski koncept publikacji i projekt szaty graficznej.

  Poszczególne wydania poświęcone są odrębnym zagadnieniom z dziedziny historii sztuki. Przedstawiony numer prezentuje zjawisko rosyjskiej awangardy. Zdjęcia archiwalne zostały uzupełnione kolażami, przygotowanymi na potrzebę projektu. Projekt w szczegółach: 
  https://issuu.com/ninaadrjanczyk/docs/vivarte

  |

  EN Quarterly art magazine. Personal publication concept and magazine layout project.

  A particular topic of art history is considered in every issue. Presented issue is dedicated to Russian Avant-garde phenomenon. Archive photographs are complemented with collages prepared for project needs.  See in details: https://issuu.com/ninaadrjanczyk/docs/vivarte

 3. PL Przewodnik po Białorusi. Projekt autorski, koncept.

  Ta publikacja składa się ze zbioru esejów napisanych przez białoruskich ludzi kultury. Każdy esej opatrzony jest mapą trasy wędrówki zaproponowanej przez autora. Przewodnik jest próbą opowiedzenia o kraju więcej, niż czyni to typowa turystyczna broszura. Do przygotowania projektu zostały wykorzystane własne analogowe zdjęcia, wykonane w ciągu ostatnich lat za pomocą aparatu fotograficznego LOMO Smena 8m.

  |

  EN  Belarus travel guide. Personal project, concept.

  The publication consists of a collection of essays written by Belarusians in the arts and culture. Every essay is complemented with a tourist route proposed by the author. The Belarus travel guide is an attempt to tell more about the country than tourist information usually does. Author’s analogue photographs made with a LOMO Smena 8m camera were used.

 4. Concert posters, 2017.

 5. PL Szablon plakatów promujących wydarzenia kulturalne w Bibliotece Sopockiej.

  Szablon został stworzony, aby wspomóc pracowników biblioteki w tworzeniu plakatów i utrzymać spójność promocji. Dla każdej filii przepisany został osobny kolor główny i zestaw kolorów pomocniczych, co ułatwia szybką orientację w organizowanych wydarzeniach.

  |

  EN  Event poster template for municipal library in Sopot. 

  The template was created to suppurt library employees in promotion of events organized by the library and to keep comunication lear and coherent. Every department was given its own main colour and additioal colours set for clear  orientation.

 6. PL Projekt ulotki.

  Ulotka promująca produkcję studia filmowego AnimaPol.

  |

  EN  Brochure design.

  The brochure promotes AnimaPol film studio production.

 7. Personal project, 2017.

 8. Personal project, 2018.